ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565

ด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กฤกฎาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565  เชิญชวนบุคลากรทางศึกษาในสังกัด ส่งประวัติและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> หลักเกณฑ์การพิจารณาและแบบเสนอประวัติผลงานฯ

ติดต่อ สพป.สก.1