ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา