ร่วมพิธีเปิดอาคารบ้านพักครู

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารบ้านพักครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

  

   

   

ติดต่อ สพป.สก.1