ประชุมคณะกรรมการสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน  2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร บุญสมัย นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1