เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1