ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย และสโมสรลูกเสือเหนือสุดสยาม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงรายที่ 2 (ค่ายลูกเสือดอนมูล) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

  • ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน 3,500 บาท
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565
  • ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) มาแล้วอย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันฝึกอบรมฯ
    รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ

ติดต่อ สพป.สก.1