การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 3 หลักสูตร

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 3 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

  1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 1,500 บาท
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 1,500 บาท
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 1,500 บาบ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด โครงการและใบสมัครฯ

ติดต่อเรา