ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน และประเมินสถานที่จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน และประเมินสถานที่จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียนดีงาม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1