การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อกองทุน “สร้างโอกาส สร้างครู สร้างคน สร้างชาติ”

ด้วย สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

ติดต่อ สพป.สก.1