ประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการทดสอบรายโรงเรียน
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ผลการทดสอบรายบุคคล
http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ติดต่อเรา