ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวลออ  แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1