โครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ กิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทองเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ กิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิกด่านล่าง

ติดต่อเรา