นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านนักเรียน “เด็กดี Home School”

ติดต่อ สพป.สก.1