จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโดม) ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน

ติดต่อ สพป.สก.1