ลงสำรวจพื้นที่สร้างบ้านพักครู

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงสำรวจพื้นที่สร้างบ้านพักครู ณ โรงเรียนวัดเกศแก้ว โรงเรียนบ้านหน้าสถานี โรงเรียนบ้านวังศรีทอง โรงเรียนบ้านนาสามัคคี และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

 

ติดต่อเรา