แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการครูกลุ่มเคลือข่ายพระเพลิง เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนท่าเต้น  โดยพร้อมเพียงกัน

meeting1

ติดต่อ สพป.สก.1