ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1