ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ติดตาม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ณ อำเภอวังน้ำเย็น

ติดต่อ สพป.สก.1