ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

ติดต่อเรา