แจ้งรับแบบพิมพ์ ปพ. 1-3 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แจ้งโรงเรียนที่สั่งแบบพิมพ์  (ปพ.)  รายชื่อต่อไปนี้มารับแบบพิมพ์(ปพ.) ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   (ในวันและเวลา ราชการ)  ขอบคุณค่ะ

ติดต่อเรา