การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565

             ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด สังกัด อบจ.ตราด ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด>> ประกาศ
ดาวน์โหลด>> ใบสมัครฯ

ติดต่อเรา