การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้ https://drive.google.com/file/d/1ar480iGpJ11fWRgrjvRNfcYRMETPYozf/view

ติดต่อเรา