ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา