ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา