ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

 

ติดต่อเรา