การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 2 หลักสูตร

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 2 หลักสูตร

  1. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
    สำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา ร่วมกับโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จัดการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 รุ่น 60 คน ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อ.ท้ายเมือง จ.พังงา ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 1,500 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ>>โครงการฝึกอบรมฯ และใบสมัคร
  2.  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
    โรงเรียนบ้านทรายมูล ร่วมกับสโมสรลูกเสือทองกวาว และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 2,800 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ>> โคงการฝึกอบรมและใบสมัคร
ติดต่อ สพป.สก.1