ประชุมชี้แจงการจัดจ้างก่อสร้างบัานพักครูแบบพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดจ้างก่อสร้างบัานพักครูแบบพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกลุ่มการเงิน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1