ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1