กิจกรรมให้ความรู้และวิธีการสวอบ(Swab)

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนมีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการสวอบ(Swab) โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับเจริญ นำโดย  นายสันติ มณี และนางสาวทิวารัตน์ เอมโอด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ติดต่อเรา