การประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายคณัสนันท์ จันทร์รอด ครั้งที่ 3 โดยนางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้