ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1