ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเปิดบ้าน “เด็กสระแก้วก้าวล้ำวิชาการ สรรค์สร้างอาชีพ” ปี 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานเปิดบ้าน “เด็กสระแก้วก้าวล้ำวิชาการ สรรค์สร้างอาชีพ” ปี 2565 โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1