แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ออกไปเป็น ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดและกำหนดการ
sk1edu.go.th/2022/03/846-ขอเลื่อนการจัด-ATC.pdf

ติดต่อ สพป.สก.1