การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ด้วยกลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 และสโมสรลูกเสือภูกามยาว จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสระ ต.บ้านสระ อ.เชียงม่าน จ.พะเยา ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 1,600 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อเรา