การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)

วันที่  3  มีนาคม  2565  นายมงคลชัย  รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้ง

(พันธ์นุสสร)

ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ประจำปีการศึกษา  2564 

และเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแก้ง

ติดต่อ สพป.สก.1