ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบเครือข่ายอำเภอคลองหาดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม และโรงเรียนบ้านวังปืน

 

ติดต่อ สพป.สก.1