ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.)

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.)

 1. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.)
  ด้วย สพป.พิษณุโลก เขต 3 กำหนดจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>> ใบสมัครและคำชี้แจงการอบรมฯ 
 2. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 3 หลักสูตร 
  ด้วย สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือกุดรัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ  ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพงโนนสะอาด อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามจำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 60 คน ดังนี้

   • 2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2565
   • 2.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2565
   • 2.3 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2565
    รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> โครงการฝึกอบรมฯ 3 หลักสูตรและใบสมัคร

ติดต่อ สพป.สก.1