แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ด่วนที่สุด !!! สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอแจ้งประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ในวันเสาร์ที่ มีนาคม 2565 ออกไปก่อน

โดย สสวท. จะแจ้งกำหนดการสอบและแนวทางการจัดสอบของโครงการฯ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสอบได้ทางเว็บไซต์ สสวท. ทางลิงค์ https://genius.ipst.ac.th/

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้>>>> ประกาศ สสวท. ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ติดต่อ สพป.สก.1