ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

าวน์โหลดเอกสารที่นี่ (Download)

ติดต่อเรา