ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

ด้วย สำนักลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2565  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
       – คำชี้แจง
       – ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ
       – มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดต่อได้ที่ สำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทร 02-628-6405

 

ติดต่อเรา