ประชุมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวกุลญา คชสีห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบ Zoom การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1