ประชุมวางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการและทักษะอาชีพ ปี 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานประชุมวางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการและทักษะอาชีพ ปี 2565โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1