พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”และร่วมปลูกข้าว กับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ณ โคก หนอง นา โมเดล โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

ติดต่อเรา