พิธีรับตราพระราขทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานในพิธีรับตราพระราขทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมี นางประภัสสร สรวนรัมย์ นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ศึกษานิเทศก์ คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1