ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้กำหนดจัดฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ดาวน์โหลดได้ที่ >> รายละเอียด…

ติดต่อ สพป.สก.1