ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (A.L.T.C.)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ด้วย สโมสรลูกเสือทองกวาว ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้กำหนดจัดฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือฝันรัก ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ดาวน์โหลดได้ที่ >> รายละเอียด…

ติดต่อเรา