ประชุมการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานการประชุมการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา