กิจกรรม “Kick off การณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรม “Kick off การณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1