ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1