การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1